Matriks Demokrati - Den absolut mest logiske måde at stemme til et Folketingsvalg på

Hvad er matriksdemokrati?

 
Matriks demokratiet er en ide og et forslag til videre udvikling af demokratiet, eller rettere den måde hvorpå vi stemmer til et Folketingsvalg, så det i højere grad end det er tilfældet i dag, afspejler og repræsenterer befolkningens egentlige holdninger i forhold til enkelte politiske områder som fx. forsvarspollitik, uddannelsespolitik, EU politik eller udlændingepolitik.

Matriksdemokrati er også et opgør med traditionel politisk tankegang hvor et parti får magt på alle områder i samfundet, ene og alene fordi de har flertal som parti som helhed, og ikke nødvendigvis fordi befolkningen er enig med den førte politik på de enkelte politiske områder.

Læs mere om hvorfor matriksdemokrati er en god ide, hvrodan det kan foregå i praksis, fordele og ulemper, beregningsforslag til mandatfordelinger og meget mere ved at klikke på linkene nedenfor.
   

1. Afstemning i praksis - hvordan kan det komme til at foregå?
2. Mandatfordelingen i praksis
3. Hvorfor matriksdemokrati?
4. Kendte problemstillinger / Styrker og svagheder ved matriksdemokrati
5. Fordele og ulemper
6. Helt nye muligheder (for fx græsrodsbevægelser)

Grafen til højre viser et simuleret resutat af et matriksdemokratisk Folketingsvalg. Mandatfordelingen er vidt forskellig fra politik til politik, hvilket i meget højere grad end i dag, afspejler den danske befolknings faktiske holdning. (klik på billedet for at få vist det i stort format) Matriksdemokrati